Firma Cognex była pionierem w zakresie najwcześniejszych komercyjnych zastosowań widzenia maszynowego, a obecnie firmy na całym świecie polegają na technologii firmy Cognex, aby kierować montażem, automatyzować kontrolę oraz przyspieszać produkcję i dystrybucję. Dzięki dużym inwestycjom w badania i rozwój, Cognex kontynuuje wprowadzanie innowacji, aby lepiej służyć producentom i dostawcom usług logistycznych na całym świecie dzięki najbardziej zaawansowanym rozwiązaniom z zakresu sztucznej inteligencji, przemysłowych systemów wizyjnych i odczytu kodów kreskowych . 

Systemy wizyjne dla automatyki przemysłowej

Mówiąc najprościej, widzenie maszynowe daje komputerom i urządzeniom przemysłowym możliwość „widzenia” tego, co robi i podejmowania szybkich decyzji w oparciu o to, co widzą. Najczęstsze zastosowania systemów wizyjnych obejmują kontrolę wizualną i wykrywanie defektów, pozycjonowanie i pomiary części oraz identyfikację i sortowanie produktów. Jest to jedna z podstawowych technologii automatyki przemysłowej, która od dziesięcioleci pomaga poprawić jakość produktów, przyspieszyć produkcję i zoptymalizować operacje produkcyjne.  

Dzięki szybkości, dokładności i powtarzalności system wizyjny znakomicie sprawdza się w przypadku pomiarów ilościowych w uporządkowanym środowisku. System wizyjny zbudowany z wykorzystaniem kamery o właściwej rozdzielczości i układu optycznego może łatwo kontrolować detale przedmiotów, które są zbyt małe, by mogło je dostrzec ludzkie oko, i kontrolować je z większą niezawodnością i mniejszą liczbą błędów. Na linii produkcyjnej systemy wizyjne mogą sprawdzać setki czy tysiące części na minutę w sposób niezawodny i powtarzalny, znacznie wykraczając poza możliwości kontroli oferowane przez ludzi. Widzenie maszynowe pomaga również obniżyć koszty operacyjne, zapewniając wyższą wydajność, eliminując błędy ręczne i zmniejszając liczbę braków dzięki bardziej precyzyjnej kontroli jakości. 

System wizyjny maszyn kontrolujący części poruszające się po linii produkcyjnej
Ikony mózgu reprezentujące technologie sztucznej inteligencji nałożone na zdjęcie hali produkcyjnej

AI dla systemów wizyjnych

AI rozszerza tradycyjne systemy wizyjne oparte na regułach o analizę obrazu. W momencie gdy system wizyjny otrzymuje obraz, oprogramowanie oparte na sztucznej inteligencji porównuje ten obraz z bazą danych zawierającą referencyjne obrazy o różnym statusie i generuje odpowiedź. Ten proces uczenia się rozpoznawania wzorców i wnioskowania na podstawie obrazów referencyjnych umożliwia systemom wizyjnym rozróżnianie akceptowalnych i nieakceptowalnych anomalii w kontrolowanych obiektach.

Co więcej, rozwiązania z zakresu systemów wizyjnych wyposażone w technologię AI wymagają mniej złożonego programowania i specjalistycznej wiedzy technicznej w porównaniu do podejścia opartego na regułach. Dwie wiodące technologie AI – Edge Learning i Deep Learning – dodatkowo upraszczają automatyzację zadań o dużym stopniu zmiennych oraz rozwiązują zadania zbyt skomplikowane i czasochłonne do programowania za pomocą algorytmów opartych na regułach.

Odczyt kodów kreskowych dla zakładów produkcyjnych i logistycznych

Czytnik kodów kreskowych lub skaner kodów kreskowych to urządzenie wejściowe, które przechwytuje i odczytuje informacje zawarte w kodzie kreskowym. Kody kreskowe występują w różnych symbolach 1D lub 2D i służą do śledzenia prawie każdego przedmiotu w przemyśle i handlu. Czytniki kodów kreskowych odszyfrowują zakodowane dane w celu śledzenia części lub przesyłek, zarządzania zapasami, weryfikacji autentyczności produktu i innych zastosowań . Pozyskują i raportują ogromne ilości informacji szybko, dokładnie i oszczędnie. Stanowią podstawę łączności przemysłowej, od automatyzacji fabryk po punkty sprzedaży (POS) w sklepach detalicznych.

Przemysłowy skaner kodów skanujący kody 1D i 2D znajdujące się na boku pudełka

UZYSKAJ DOSTĘP DO POMOCY I SZKOLEŃ DOTYCZĄCYCH M.IN. PRODUKTÓW

Dołącz do MyCognex