Dziś nie da się produkować komponentów i urządzeń bez wykorzystania systemów wizyjnych. W rzeczywistości to systemy wizyjne umożliwiły osiągnięcie gęstości dzisiejszych układów scalonych i ich ekonomiczną produkcję. Producenci elektroniki i oryginalnego sprzętu (OEM) polegają na widzeniu maszynowym Cognex, odczytywaniu kodów kreskowych i technologii opartej na sztucznej inteligencji do budowy, kontroli i śledzenia półprzewodników, płytek drukowanych, sprzętu elektronicznego i urządzeń konsumenckich.

Wady wykryte na płytce PCB
Systemy wizyjne Cognex sprawdzają obecność lub brak określonych komponentów na płytce drukowanej.

Kontrola montażu płytek drukowanych

Proces montażu płytki drukowanej obejmuje złożone wyrównanie, etapy klejenia za pomocą kulek kleju i lutowania oraz drukowanie lub trawienie linii przewodzących. Wszystkie połączenia małych elementów muszą być wolne od usterek i prawidłowo zamontowane na płytce drukowanej. Elementy te muszą być odpowiednio utworzone i zmontowane, aby ograniczyć straty materiałów i zapobiec błędom w większych urządzeniach w przyszłości.

Systemy wizyjne Cognex In-Sight 2D potwierdzają prawidłowy montaż płytki drukowanej, sprawdzając, czy wszystkie komponenty są obecne i znajdują się we właściwym położeniu. Technologia oparta na sztucznej inteligencji Cognex może przeprowadzać inspekcje klasyfikacyjne defektów, identyfikujące i izolujące problemy na etapie poprzedzającym produkcję. Systemy wizyjne 3D Cognex sprawdzają, czy komponenty elektroniczne są prawidłowo osadzone i czy proces lutowania przebiega prawidłowo.

Kontrola komponentów elektronicznych

Urządzenia konsumenckie, zespoły PCB i sprzęt elektroniczny zawierają różne komponenty elektroniczne, które muszą być produkowane w najwyższej jakości. Oznacza to, że muszą być one wolne od wad kosmetycznych, takich jak zadrapania, wgniecenia czy inne zniekształcenia. Stosowanie kontroli ręcznej może powodować niespójną jakość i być nieefektywne, zwłaszcza gdy wymagania dotyczące przepustowości rosną wraz ze wzrostem zapotrzebowania.

Automatyzacja procesu kontroli za pomocą systemów wizyjnych 2D firmy Cognex eliminuje wady, takie jak istotne defekty kosmetyczne czy brakujące bolce łączników, z procesu produkcyjnego przed ich przylutowaniem do płytki drukowanej, co zwiększa efektywność procesu. Systemy wizyjne 3D Cognex zapewniają, że komponenty i produkty końcowe spełniają dane techniczne produkcyjne dotyczące wielkości i wysokości.

Kontrola złącz mini USB
System wizyjny Cognex sprawdzający wnętrze złącza USB pod kątem brakujących funkcji.
Kamera 3D zamontowana nad taśmociągiem mierząca wysokość komponentów smartfona na linii montażowej.
System wizyjny Cognex 3D przeprowadzający kontrolę wysokości komponentów smartfona w celu sprawdzenia, czy spełniają one dane techniczne.

Pomiar wysokości elementu

Urządzenia elektroniczne z biegiem czasu stały się coraz bardziej złożone, a producenci pakują więcej komponentów na mniejszej przestrzeni, co oznacza, że tolerancje produkcyjne są bardzo ograniczone. Nawet niewielkie różnice w rozmiarze lub wysokości elementu mogą stwarzać problemy montażowe. Ręczne mierzenie każdego komponentu w trakcie jego produkcji jest niepraktyczne, natomiast przeprowadzanie kontroli jakości poprzez losowe pobieranie próbek nie zawsze zapewnia realistyczne informacje o jakości.

Automatyzacja procesu kontroli za pomocą systemów wizyjnych Cognex In-Sight 2D usuwa defekty, takie jak krytyczne defekty kosmetyczne lub brakujące bolce złącza, z procesu produkcji przed lutowaniem ich na PCB, co zwiększa wydajność procesu. Systemy wizyjne 3D Cognex zapewniają, że komponenty i produkty końcowe spełniają specyfikacje produkcyjne dotyczące wielkości i wysokości.    

Identyfikowalność, ochrona marki i kontrola procesów

Identyfikowalność to kluczowy element procesu produkcji elektroniki, który ułatwia potencjalne wycofanie urządzeń elektronicznych z rynku i chroni reputację marki poprzez serializację. Oparte na obrazach czytniki kodów kreskowych Cognex DataMan poprawiają zarządzanie procesem produkcyjnym, minimalizują dystrybucję produktów niespełniających norm, oraz chronią markę producenta. Szybko i dokładnie dekodują kody 1D i 2D, aby zapewnić przejrzysty łańcuch dostaw i zweryfikować autentyczność produktu.

Odczyt kodów 2D na elementach smartfonów
Czytnik kodów kreskowych DataMan dekodujący kod Data Matrix na komponentach smartfona.

UZYSKAJ DOSTĘP DO POMOCY I SZKOLEŃ DOTYCZĄCYCH M.IN. PRODUKTÓW

Dołącz do MyCognex