Wielu producentów samochodów inwestuje w produkcję pojazdów elektrycznych (EV), a niektórzy planują przejście na produkty całkowicie elektryczne. Jednak koszt pojazdów elektrycznych jest stosunkowo wysoki w porównaniu z typowymi pojazdami z silnikiem spalinowym (ICE). Producenci pojazdów elektrycznych i akumulatorów dążą do obniżenia kosztów poprzez zwiększenie przepustowości przy jednoczesnym zachowaniu wysokich standardów jakości, aby zwiększyć popularność swoich produktów. Cognex pomaga im obniżyć koszty poprzez automatyzację procesów, takich jak zarządzanie częściami, pomiary, identyfikacja i wykrywanie wad.  

System wizyjny In-Sight 3800 wykrywający wadę ogniwa akumulatora EV.
Model In-Sight 3800 jest wyposażony w zaawansowaną technologię formowania obrazu, która umożliwia wykrywanie wad w trudnych warunkach, takich jak odblaskowe akumulatory EV.

Kontrola powierzchni ogniw akumulatora

Powierzchnie akumulatorów w pojazdach elektrycznych są odblaskowe, co komplikuje wykrywanie defektów. Cylindryczne i woreczkowe akumulatory EV stwarzają unikalne wyzwania inspekcyjne, jak np. powierzchnie o zakrzywionych kształtach lub złożone tekstury. Rozróżnienie dopuszczalnych wad kosmetycznych i wad funkcjonalnych na powierzchni akumulatora EV zmniejsza ilość odpadów i optymalizuje wydajność baterii. System wizyjny In-Sight 3800 oferuje kompleksowy zestaw narzędzi wizyjnych opartych na regułach i narzędziach Edge Learning , które bazują na sztucznej inteligencji (AI). W połączeniu z zaawansowaną technologią tworzenia obrazu narzędzia te dają użytkownikom możliwość wykrywania wad w trudnych środowiskach o niskim kontraście.

Odczytywanie bezpośrednich oznaczeń części (Direct Part Marks, DPM)

Kody DPM są wytłaczane na gotowych ogniwach baterii EV oraz na niezliczonych innych komponentach na różnych etapach procesu produkcyjnego. Są one wykorzystywane do przekazywania ważnych informacji, takich jak pochodzenie materiału, skład lub dokumentowania różnych procesów. Jako, że kody DPM są integralną częścią komponentu, a te elementy mogą mieć powierzchnie lustrzane, matowe, zakrzywione lub teksturyzowane, DPM stanowią większe wyzwanie w odczycie niż kody umieszczone na etykietach. Stacjonarne rozwiązania do odczytu kodów, takie jak DataMan 80 i DataMan 280 , oferują zaawansowaną technologię tworzenia i dekodowania obrazu, umożliwiającą niezawodny odczyt kodów DPM w trudnych warunkach. DataMan 8700DX to ręczny czytnik kodów wyposażony w wiele opcji oświetlenia, a także łączność Wi-Fi i Bluetooth w celu łatwego wdrożenia i bezproblemowego dekodowania.

Czytnik kodów kreskowych DataMan 282 z nakładką oświetleniową kopułkową odczytujący kod DPM z pryzmatycznego ogniwa akumulatora EV.
Czytniki kodów kreskowych serii DataMan 280 są wyposażone w zaawansowaną technologię tworzenia i dekodowania obrazów, która umożliwia szybką rejestrację i odczyt DPM, nawet w trudnych warunkach.
DataMan 80 with Power over Ethernet (PoE) connection
DataMan 80 to kompaktowy czytnik kodów kreskowych zasilany kablem USB lub typu Ethernet, który zapewnia większą uniwersalność zastosowań

Dekodowanie kodów na etykietach

W produkcji baterii EV, formowanie baterii często odbywa się w innym obiekcie niż montaż modułów i pakietów baterii. Wiele firm pakuje ogniwa akumulatorów EV i wysyła je do pobliskiego zakładu zajmującego się modułami i pakowaniem. Kody kreskowe na etykietach są niezbędne, aby potwierdzić, że ogniwo trafia do odpowiedniej strefy w obszarze montażu modułów i pakowania baterii. Stacjonarne czytniki kodów DataMan 80 i DataMan 280 oferują kompaktowe wymiary i gotowe funkcje umożliwiające śledzenie kluczowych komponentów pojazdów elektrycznych.  Ręczne czytniki kodów kreskowych DataMan 8700 zostały skonstruowane z myślą o odporności na trudne warunki pracy w środowisku produkcyjnym. Łatwe w obsłudze urządzenia są wyposażone w opcje komunikacji przewodowej, Wi-Fi i Bluetooth oraz intuicyjny wyświetlacz OLED zapewniający optymalną wydajność.

Moduł pakowania

Ukończone ogniwa baterii są umieszczane w modułach. Moduł baterii EV to seria ogniw połączonych szynami zbiorczymi, systemem zarządzania baterią i innymi komponentami w celu zwiększenia napięcia. Prowadzenie ogniw akumulatorów EV do zasobnika modułu wymaga wyjątkowej dokładności i precyzji. Zwiększenie szybkości tej operacji to okazja do zwiększenia ogólnej wydajności produkcji akumulatorów EV. Aby zautomatyzować ten proces, systemy wizyjne Cognex In-Sight są zamontowane na ramieniu robota. Dzięki temu szybko identyfikują podstawowe nacięcia lub oznaczenia na tacy modułu i wykorzystują je jako punkt odniesienia do prowadzenia komórek we właściwe miejsce.

System wizyjny Cognex prowadzący ramię robota, które podnosi stos ogniw akumulatora EV i umieszcza go w obudowie modułu.
Systemy wizyjne Cognex In-Sight zwiększają przepustowość, przez co zapewniają szybkie, dokładne i precyzyjne układanie i prowadzenie modułów do akumulatorów EV.

UZYSKAJ DOSTĘP DO POMOCY I SZKOLEŃ DOTYCZĄCYCH M.IN. PRODUKTÓW

Dołącz do MyCognex